LRCCanTho - LRC DIGITAL
Danh mục các chuyên ngành đào tạo sau đại học 

1 60620115 Kinh tế nông nghiệp   ( Thạc sĩ ) 212  luận văn
2 60460104 Đại số và lý thuyết số   ( Thạc sĩ ) 82  luận văn
3 60620112 Bảo vệ thực vật   ( Thạc sĩ ) 248  luận văn
4 60620105 Chăn nuôi   ( Thạc sĩ ) 166  luận văn
5 60640101 Thú y   ( Thạc sĩ ) 237  luận văn
6 62420107 Vi sinh vật học   ( Tiến sĩ ) 12  luận văn
7 62620101 Trồng trọt   ( Tiến sĩ ) 5  luận văn
8 62620112 Bảo vệ thực vật   ( Tiến sĩ ) 1  luận văn
9 62621501 Đất và dinh dưỡng cây trồng   ( Tiến sĩ ) 3  luận văn
10 62620105 Chăn nuôi động vật   ( Tiến sĩ ) 3  luận văn

Trang kết quả :  1 | 2 | 3 | 4 | Tất cả