Untitled Document
   
ĐỘC GIẢ TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(sinh viên, học viên cao học, cán bộ)
Mã số:
Mật khẩu:
 
  • Mã số và mật khẩu giống với tài khoản sử dụng máy tính do trường cấp.
   
ĐỘC GIẢ TRUNG TÂM
HỌC LIỆU
(độc giả ngoài trường)
Mã số:
Mật khẩu:
 
  • Mã số và mật khẩu giống với tài khoản sử dụng máy tính do TTHL cấp.